Microsoft atliktas tyrimas, kurio metu buvo apklausti 30 tūkst. darbuotojų, parodė, kad net 41% dirbančiųjų planuoja keisti darbą per artimiausius 6-12 mėn. ir šiuos pokyčius paskatino pandemija. Dėl susilpnėjusio ryšio su kolegomis, išaugusių asmeninių santaupų ir kartu atsiradusių lankstenių darbo formų darbuotojai vis drąsiau perdėlioja svarbiausius gyvenimo prioritetus, o tuo metu įmonės vis dažniau susiduria su vis didesniais personalo paeiškos, įdarbinimo ir išlaikymo iššūkiais.

 

Kitas tyrimas paskelbtas Tarptautiniame verslo komunikacijos žurnale parodė personalo tendencijas apžvelgiant 2021 metus. Pasak J. Morgan, LHH – pasaulinės talentų ir lyderystės ugdymo, karjeros perėjimo ir instruktavimo paslaugų prezidento, yra pastebimos 4-ios ryškios tendencijos, kurias būtina žinoti žmogiškųjų išteklių specialistams ir vadovams.

 

1. Darbuotojų psichinė gerovė

 

J. Morgan teigimu, viena svarbiausių sričių yra psichinė darbuotojų gerovė, o darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros trūkumas, įskaitant aiškią darbo dienos pabaigą ir asmeninio ryšio stoką, buvo įvardijami kaip labiausiai paveikiantys neigiami aspektai visiškai perėjus dirbti nuotoliniu būdu. Pandemijos metu 4 iš 10 suaugusiųjų JAV pranešė apie nerimo ar depresijos sutrikimo simptomus, tad žmogiškųjų išteklių specialistams ir vadovams imtis apgalvotų veiksmų, kad padidintų darbuotojų gerovę yra būtina.

 

2. Iš naujo apibrėžtas darbuotojų produktyvumas

„Daugiau nei trečdalis (69%) darbuotojų mano, kad jie turėtų būti vertinami pagal rezultatus, o ne pagal išdirbtas valandas”, – sakė J. Morgan, tad  „lyderiai turėtų sutelkti dėmesį į rezultatais pagrįstos įmonės kultūros kūrimą, kurioje aiškiai atsispindėtų, kaip bus vertinami darbuotojai ir kaip dažnai bus atliekami vertinimai.

 

3. Įmonės kultūros stiprinimas

„Didžioji dauguma (74%) darbuotojų nori, kad jų vadovai demonstruotų vadovavimo stilių orientuotą į empatiją ir palaikantį požiūrį“, – tvirtina J.Morgan. „Tyrimų rezultatai parodė, kad komandos ryšys, pasitikėjimas ir bendravimas yra pozityviausi profesiniai pokyčiai besigaigiant pandemijai“, tad būtent vadovai gali kurti pasitikėjimą dažniau bendraudami su darbuotojais, padėdami jiems valdyti darbo krūvius ir siūlydami galimybes ugdyti naujus įgūdžius.

 

4. Vidinės karjeros kūrimas

„Darbdaviai turi parodyti, kad jie tikrai investuoja į ilgalaikę savo darbuotojų karjerą. Darbuotojams suteikus galimybę tobulinti įgūdžius ir perkvalifikuoti, bus padidintas darbuotojų pasitenkinimas ir lojalumas.

 

Apibendrinant šias personalo tendencijas, vis labiau išryškėja empatiško vadovo savybės ir jo gebėjimas dirbti su darbuotojais „žmogiškuoju lygmeniu“, siekiant jiems parodyti, kad jie nėra vieni. Tyrimai rodo, kad vadovai, kurie išreiškia empatiją, didina darbuotojų įsitraukimą, skatina išlaikymą, gerina psichinę sveikatą ir bendradarbiavimą ir kartu kuria sėkmingą verslą, tad ar kiti metai bus lyderystės pokyčių metai?