Šiandien daugybė skirtingų verslo sričių susiduria arba susidurs su Z kartos darbuotojais, bet paplėtokime vieną svarbiausių klausimų, ar esame pasiruošę dirbti su šios kartos darbuotojais?

Šiandienos rinkoje dirba net keturios kartos. Z kartos (1997-2012) darbuotojai, Baby boomers (1946-1964), X (1965-1980) ir Y/Millennials karta (1981-1996). Netrukus Z karta aplenks būtent Y kartą, kuri ilgą laiką buvo kaip daugiausia darbuotojų turinčia karta pasaulyje. Skaičiuojama, jog iki 2025 m. Ekonominio bendadarbiavimo ir plėtros organizacijai priklausančiose šalyse jie sudarys 27 proc. visos darbo jėgos.

Kadangi šiandien daugeliui darbdavių Z kartos pritraukimas reiškia poreikį geriau suprast jų vertybes, lūkesčius ir prioritetus, pabandykime išskirti, kokios gi šios kartos ypatybės globaliame kontekste, kuo gi jie skiriasi nuo kitų kartų ir kokia jų reiškmė darbo rinkai? Įdomių įžvalgų pateikia šis straipsnis, tad apibendrintai pateikiame su savo įžvalgomis:

Skaitmeninis raštingumas. Z karta – pirmoji iš tiesų skaitmeninė karta, kuri užaugo pasinėrusi į technologijas ir socialinę žiniasklaidą. Jie turi stiprius skaitmeninius įgūdžius ir laisvai naršo internete, tad ypač svarbu suteikti jiems naujausius įrankius ir technologijas, kad padidintumėme jų produktyvumą, bendradarbiavimą ir projektų valdymą.

Bendradarbiavimas ir vertybės. Z kartos darbuotojai ypač vertina įvairovę, įtrauktį ir socialinį teisingumą. Jie aktyviai ieško darbo, kuris atitiktų jų vertybes. Bendraja prasme jie turi unikalų požiūrį į karjerą ir todėl kitaip apibrėžia sėkmę gyvenime ir darbe. Puoselėjamas požiūris į bendradarbiavimą, bendravimą, prasmingo darbo siekis ypač atitinka augančią ir į lanksčias darbo sąlygas bei tikslus orientuotų darbo vietų paklausą visame pasaulyje. Čia ypač svarbios yra darbdavio sukurtos galimybės bendradarbiauti, dalytis idėjomis ir įžvalgomis įgyvendinant projektus ir įsitraukiant į įvairias funkcijas atliekančias komandas.

Verslumas ir mokymasis. Tikėtina, kad Z karta jau dabar meta iššūkį tradicinėms hierarchijoms ir pasisako už įvairovę, teisingumą ir įtrauktį darbe. Ši karta skatina verslumą ir nuolatinį mokymąsi. Jeigu įmonės išmoks prisitaikyti prie Z kartos lūkesčių, jų potencialo panaudojimas gali prisidėti prie dinamiškesnės, dar labiau įtraukiančios darbo aplinkos. Dirbant šiuo klausimu, darbdaviams pravartu aktyviai skatinti novatorišką mąstymą leidžiant darbuotojams siūlyti ir įgyvendinti naujas idėjas, taip išnaudojant savo kūrybinį rezervą ir stiprinant darbuotojų įsitraukimą.

Komunikacijos iššūkiai. Kadangi Z karta linkusi teikti pirmenybę skaitmeninėms komunikacijos platformoms, tokioms kaip momentiniai pranešimai ir socialinė žiniasklaida, neretu atveju jos gali skirtis nuo nusistovėjusių bendravimo būdų įmonėje. Gan neretai nutinka, kad kolegoms tampa sunku vieniems su kitais „susikalbėti“ ypač susitikimų metu „akis į akį“ ar telefonu, tad sprendžiant šį klausimą ypač svarbus lieka sistemingas skaitmeninio įsitraukimo ir atsipalaidavimo pusiausvyros skatinimas, kuris ilgainiui gali padėti įveikti šiuos iššūkius.

Darbo ir gyvenimo balansas. Z karta daug dėmesio skiria darbo ir gyvenimo balansui ir teikia pirmenybę asmeninei gerovei. Jie siekia lankstumo laikantis susitarimų ir ypač vertina laisvalaikio veiklą, tad subalansuoti jų troškimą turėti visavertį asmeninį gyvenimą su darbo reikalavimais gali būti iššūkis. Mes ne toksiškos darbo aplinkos poreikį su mažiau konkurencijos, kuri skatina gerus santykius įmonės viduje.

Karjeros ambicijos ir greitų rezultatų troškimas. Dėl didelio troškimo augti ir siekti karjeros, Z karta gali nusivilti, jei suvokia ribotas karjeros ir tobulėjimo galimybes įmonėje. Jie vertina nuolatinį mokymąsi, įmonės suteikiamus mokymus bei trokšta aiškių karjeros perspektyvų. Užuot kūrę griežtas darbo organizavimo tvarkos taisykles, verčiau skatinkite darbo ir asmeninio gyvenimo derinį, o jeigu karjeros galimybės miglotos, skatinkite komunikaciją apie galimybę siekti apčiuopiamų rezultatų, nes Z karta gali greičiau nusivilti, kai rezultatas “neatkeliauja greitai”.  Jeigu savo užduotis jie gali susiekti su platesniais įmonės rezultatais ir matyti jų poveikį, jų motyvacija itin išauga ir paskatina juos nuoširdžiai dirbti toliau. Kitaip tariant, čia svarbu jiems žinoti, kaip jų darbas reikšmingai prisideda prie įmonės sėkmės „sujungiant taškus“ tarp jų pastangų ir apčiuopiamų rezultatų.

Z kartos jautrumas. Darbe su Z karta dažnai atsiduria su darbu susijusio perdegimo rizikos epicentre, ypač, jeigu darbdaviui yra sunkiau užtikrinti subalansuoto darbo salygas. Anot psichologės G. Buinickaitės įžvalgų šiame straipsnyje, visuomenėje neretai pabrėžiama, kad vadinamoji Z karta – tikra jautruolių karta. Tiesa, prie tokių normų susiformavimo prisidėjo ne tik jaunų žmonių auklėjimas ar tam tikri pasikeitimai visuomenėje, bet ir daugelis kitų dalykų, tad, psichologės teigimu, ir dabartinės kartos jautrumas gali būti suprantamas iš kelių perspektyvų. „Pirma, manoma, kad jie greitai įsižeidžia, net kai nėra kritikuojami. Antra – jie labai atvirai reiškia savo jausmus. Atvirai sako kai jiems liūdna, nepatogu, jie nori pasitraukti iš susitikimo ar paskaitų, jei pasijuto įžeisti, nori universitetuose ir biuruose saugių kampelių, ar būti įspėti, jei tema bus sudėtingo pobūdžio. Darbdaviams dirbant prie šio klausimo yra ypač svarbu spręsti iššūkius ir teikti paramą jų psichinei ir fizinei gerovei. Nepaisant šių iššūkių, juk šie darbuotojai dažnai atsineša teigiamą gyvenimo perspektyvą ir naujas įžvalgas, kurios gali būti naudingos tiek jų kartai, tiek bet kuriai kitai kartai ar bendrai organizacijos gerovei kurti.

Tai gi kas rytoj? Įvairios apklausos ir tyrimai, atlikti su Z karta, rodo, kad palyginti su vyresnės kartos darbuotojais, jiems patogiau dirbti ieškant „tinkamo principo“. Tai gali reikšti, kad įsitraukimo į darbą perspektyvos kartu su būsimųjų kartų atsiradimu turės didžiulę reikšmę toms organizacijoms, kurios norės prisitaikyti ir tobulėti. Kadangi jaunesni darbuotojai į darbą atsineša nemažai unikalių vertybių, lūkesčių ir technologinių kompetencijų, tik prisitaikyti galinčios įmonės, kurios puoselės į tikslą orientuotą darbo kultūrą pasitelkiant technologijas ir skatins nuolatinį mokymąsi, bus žingsniu priekyje.